Germany

Germany Bundesliga 1

Advertisement

Dortmund – Eintracht Frankfurt

Dortmund: Delaney (mf 6/0), Brandt (mf 21/3), Reus (fw 19/11)
Eint. Frankfurt: Fernandes (mf 9/0), Torro (mf 3/0), Russ (df 0/0)